GEMINA agency -Maintenance and management of hotel and apartment complexes, Short-term and long-term rental, Tourism, SERVICE CENTER,Nanny
частично и пълно
стопанисване на
хотелски и апартаментни
комплекси

Поддръжка и почистване на общи части:

 • 24 часова охрана
 • Чистене и поддръжка на площите около комплекса
 • Чистене и поддръжка на общите и публични части на комплекса
 • Чистене и поддръжка на зелените площи и градини на комплекса
 • Почистване на снега от алеите и гаража
 • Стандартни дребни поправки и ремонти, свързани с ежедневната експлоатация на обекта (не надвишаващи стойност 100лв.)

Управление:

 • Редовно почистване и поддръжка на апартамента (собствеността), смяна на бельо и хавлии, пране, подготовка за отдаване под наем и ежедневна грижа, когато апартаментът е зает
 • Организация на рецепция – настаняване, предаване и приемане на ключове, регистрация на туристи
 • Редовна комуникация със собствениците във връзка със състоянието на апартамента, необходими ремонти, направени разходи и т.н.
 • Интернет връзка на собственика с резервационната система, осигуряваща непрекъсната информация за направените резервации, за възможжността за настаняване и т.н.
 • Събиране и плащане на сметки за консумативи, данъци, такси, кабелна телевизия, Интернет...
 • Попълване и подаване на годишни данъчни декларации, събиране и плащане на такси и данъци
 • Събиране и осчетоводяване на всякаква докумнетация, свързана с апартамента и собствеността
 • Представителство на собственика пред местни органи, служби и институции

Всяка друга форма на сътрудничество, предложена от нашия клиент, подлежи на обсъждане. Цените зависят от големината и спецификата на обекта.

GEMINA © 2006       Разработенo от ИриДа Дизайн